Home / Mẹ & Bé

Mẹ & Bé

Bitcoin dominance là gì?

𝗕𝗶𝘁𝗰𝗼𝗶𝗻 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗹𝗮̀ 𝗴𝗶̀? | 𝗧𝗶𝗽 𝗸𝗶𝗻𝗵 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗺 𝗱𝘂̛̣𝗮 𝘃𝗮̀𝗼 𝗱𝗼𝗺 𝗯𝘁𝗰.𝗱 đ𝗲̂̉ 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 – Bitcoin Dominance Là sự thống trị tỷ lệ phần trăm mà btc chiếm trên tổng vốn hóa của cả thị trường.. – Cách tính btc.d + Btc.d = vốn hóa thị trường của bitcoin …

Read More »

22 bài học đầu tư cho năm 2022

Thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào: Hồi tháng 3, tháng 4 rất nhiều người trong số chúng ta vẫn đang kỳ vọng BTC lên 100k, VN index lên 1k8-2k. Thế nhưng giờ chúng ta lại đang đặt câu hỏi khi nào BTC về 10-12k. Crypto và …

Read More »